Levering geschied volgens de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten.
Van toepassing zijn de geldende standaard voorwaarden van de Fotografenfederatie, zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

De tekst is op aanvraag verkrijgbaar. Het auteursrecht op fotografisch werk berust bij de fotograaf.

Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is aan de opdrachtgever geen toestemming voor gebruik verleend.